Committee Members : August 2011 - August 2012

 President:-Jayalal Sarma M.N.
 Vice-President:-Santhana Krishnan E.
 Secretary:-Deepak Johnson
 Joint-Secretary:-Shabnam Gafoor
 Treasurer:-Pradeev V.
 Executive Committee:- 1) Biju C.V.
2) Manu N.M.
3) Praveen A.
4) Sanathanan M.S.
5) Ayyappadas A.M.
6) Chandu E.S.
7) Jintu K.James
8) Edamana Prasad
9) Darshan Vikraman
10) Deepak Mohan
11) Kiran Koshy
12) Nikhil
13) Binitha Thampi
14) Sreekumar N.
15) Akhil Ramesh
16) Hareesh Bahuleyan
17) Nidhin Rajan
18) Deepak Pacha
19) Sandeep V.R.
20) Tom P.M.
21) Rohith Madanan
22) Suraj C.K.
23) Sreejith P.
24) Arpan Venugopal
25) Pranav Prabhakaran
26) Albin Jose
27) Jackson Joseph
28) Robin Alex
29) Libin N.M.
30) Vimal Mohan
31) Mithun
32) Sarath M.A.
33) Yassin Muhammed
34) Arya Murali
35) Navami Satish
36) Bijesh C.K.
37) Vijith P.P.
38) Arshad Nujoom
39) Ashwin K.V.
40) Karthik Pillai
41) Nandakishore
42) Sayanth Vijayakumar
43) Surej Simon
44) Vivek Sivaji
45) Mithun Joy Cherayil
46) Rahul K.B.
47) Anu Ashokan
48) Anu Abraham
49) Anu Sebastian
50) Lakshmi Menon