ജനറല്‍ ബോഡി യോഗം 2013 - Sep 30, 5pm

 സുഹൃത്തേ, കേരള കലാ സമിതിയുടെ ഈ വര്‍ഷത്തെ ജനറല്‍ ബോഡി യോഗം തിങ്കളാഴ്ച്ച, 30 സെപ്റ്റംബര്‍ 2013 -നു നടത്തുവാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. യോഗത്തിന്റെ അജണ്ട ഇപ്രകാരമാണ്: കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലത്തെ പ്രവര്‍ത്തന റിപ്പോര്‍ട്ട്, വരവു-ചിലവ് കണക്കുകള്‍ അവതരിപ്പിക്കുക. പുതിയ അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള ഭാരവാഹികളേയും ഹോസ്റ്റല്‍ പ്രതിനിധികളേയും ഉള്‍പ്പെടുത്തി പുതിയ എക്സിക്ക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരണം. പി എച് എല്‍ ടി-യില്‍ വൈകുന്നേരം 5 മണിക്കാണ് യോഗം കൂടുന്നത്. എല്ലാവരേയും ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Regards, KKS Executive Committee 2012-13